Spillningsräkning: Ett viktigt verktyg för älgstammen i Sverige

brown moose on green grass during daytime

Älgstammen i Sverige är en viktig del av det svenska landskapet och det är viktigt att ha en bra överblick över hur många älgar som finns i landet.

Därför använder sig jägare av spillningsräkning, där man räknar antalet älgbajshögar i ett visst område. Genom att räkna bajshögarna kan man få en uppfattning om hur många älgar det finns i området, och på så sätt kan man också bestämma hur många älgar som kan skjutas för att hålla en hållbar balans i naturen.

Spillningsräkningen görs genom att jägare utgår från en rad olika punkter och helt enkelt mäter ut en radie på ungefär 20 meter runt dessa olika punkter i skogen och räknar det totala antalet bajshögar inom den radien.

Varje älgskötselområde hanterar minst 100 kvadratmeter och räknar då hur många bajshögar som finns på den ytan. Dessa uppgifter aggregeras sedan ihop till exempelvis ett excel-ark där man kan se hur många älgar det finns per 1 000 hektar.

Spillningsräkningen är en viktig metod för att hålla koll på älgstammen och säkerställa en hållbar jakt. Dessutom är det en bra aktivitet för jägare att göra tillsammans med sina hundar, som ofta får följa med ut i skogen och njuta av skogsturerna.

Även om det kan vara lite obehagligt att hantera älgskit, är spillningsräkningen ett viktigt verktyg för att bevara den svenska naturen.