Vad är den viktigaste skillnaden mellan älgar och hjortar?

brown moose near green tree at daytime

Den viktigaste skillnaden mellan älgar och hjortar är deras familjetillhörighet. Älgar tillhör familjen Cervidae, medan hjortar tillhör familjen Alces. Dessa två familjer tillhör ordningen Artiodactyla, som är en ordning av pålande djur med klövar.

Älgar och hjortar har också vissa fysiska skillnader. Älgar är generellt mindre än hjortar och har oftast en mer smal kroppsform. Deras kronor är också ofta mer uttalade. Hjortar har större kroppar och har oftast en mer rundad krona.