Vad heter älg på latin?

brown moose near green tree at daytime

Älgen är en stor medlem av hjortfamiljen. Det latinska namnet på älg är Alces alces. Älgar finns i Nordamerika och Europa.

I Nordamerika sträcker sig älgens utbredningsområde från Alaska och Kanada till New England och delstaterna Minnesota, Wisconsin och Michigan i norra Mellanvästern.

Älgar finns också på Grönland, Island, norra Ryssland och Norge. Älgar har länge varit en viktig del av människans kulturer. För många människor är älgen en symbol för styrka, uthållighet och kraft.